Wybór walca drogowego


walec drogowy

Zanim kupimy walec, trzeba gruntownie przemyśleć kwestię - czy będzie on używany czy nowy. Ta decyzja wpłynie na dalsze poszukiwania i pomoże skoncentrować się na niezbędnych kryteriach wyboru.

Niezależnie od tego, używany czy nowy walec zdecydowali się państwo kupić, trzeba brać pod uwagę zakres prac, który planowany jest do wykonania na tym walcu. Od tego zależy ciężar walca. I tak, na niewielkich obszarach wykorzystuje się lekkie walce o ciężarze do 4 ton; do pracy na dużych obszarach wykorzystuje się ciężkie walce o ciężarze powyżej 4 ton, ich zaletą jest to, że mogą wykonać prace na dużym obszarze w określonej jednostce czasu i zapewnić wyższy stopień zagęszczenia nawierzchni.

W zależności od rodzaju gruntu, walec wybiera się pod względem rodzaju wału roboczego. Do wykonywania robót ziemnych wykorzystuje się okołkowane, ogumione walce. Do zagęszczenia nawierzchni asfaltowych przeważnie wykorzystuje się walce gładkie, kombinowane. Do rozdzielenia i zagęszczenia odrębnych fragmentów wykorzystuje się walce siatkowe. Każdy typ wału roboczego ma swoje konstrukcyjne cechy charakterystyczne.

W gładkichwalcach - gładka jest powierzchnia wału stalowego.

Ogumiony walec jest wyposażony w kilka rzędów gumowych kół, które formują wał roboczy.

W okołkowanym walcu wał roboczy ma stalową powierzchnię z wypukłościami w kształcie uciętych piramid.

W siatkowym walcu wał roboczy składa się z profilowanej powierzchni w kształcie siatki ze stopionych metalowych elementów.;

Kombinowany walec stanowi kombinację ogumionego i gładkiego wału roboczego.

Ze względu na zasadę działania, walce dzielą się na statyczne i wibracyjne. Statyczne działają poprzez wywieranie nacisku na nawierzchnię własną masą i przymocowanymi ciężarami. W celu podwyższenia efektywności i zmniejszenia ilości przejazdów o 1,5 - 2 razy wykorzystuje się walce wibracyjne. Stopień zagęszczenia nawierzchni zwiększa się poprzez wibracje wału, których charakter określa się za pomocą amplitudy i częstotliwości. Mimo że wibracyjne walce mają wiele zalet, trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia w ich wykorzystaniu, na przykład, na mostach, obok rurociągów i budowy.

Walec może składać się z jednego, dwóch lub trzech wałów roboczych, których główne charakterystyki techniczne to: szerokość, średnica, kąt obrotu.

Oprócz tego, same walce mają następujące charakterystyki: wydajność (m²/godz.), statyczne obciążenie liniowe (kg/cm²).

Aby ulepszyć charakterystyki eksploatacyjne, walec wyposaża się w dodatkowy osprzęt, na przykład, w mechanizm obróbki asfaltobetonowych krawędzi albo w wyrównujący lemiesz spycharki.

Producenci najpopularniejszych walców, cieszących się największym popytem: firmy Hamm, Bomag, Ammann w Niemczech. W Szwecji – Dynapac z firmy AtlasCopco, w USA - Caterpillar.

Porównanie modeli walców

Porównując modele walców wibracyjnych DYNAPAC CA302PD o wadze 14900 kg, Bomag BW 213 D 3 o wadze 12830 kg, Caterpillar CS583E o wadze 15430 kg, można stwierdzić, że największą prędkość roboczą rozwija Bomag BW 213 D 3, a największe statyczne obciążenie liniowe o wartości 46.2 kg/cm² ma Caterpillar CS583E, który posiada także najmocniejszy silnik - 112 kWh. Firma Bomag wyposaża walce wibracyjne w system kontroli zużycia paliwa, dzięki czemu udaje się oszczędzać paliwo, szczególnie na dużych obszarach. Szerokość walca, częstotliwość wibracji i amplituda we wszystkich trzech modelach jest mniej więcej taka sama. Dynapac CA302PD jest wyposażony w hydrostatyczny hamulec roboczy i hamulec awaryjny, a Bomag zastosował w modelach BW 213 D 3 system zatrzymania awaryjnego. Kierowanie każdym z przedstawionych modeli odbywa się za pomocą deski rozdzielczej z intuicyjnymi oznaczeniami.

W modelu Caterpillar CS583E kabina operatora zapewnia maksymalną widoczność wokół, opcjonalnie może być wyposażona w klimatyzację. Dodatkowy plus Dynapac CA302PD – obecność daszku nad kabiną. Każdy z trzech modeli jest wyposażony w system zabezpieczenia operatora przed wibracjami.

Komentarze