Sprzedaż przyczep


Przyczepa jest to środek transportu napędzany przez pojazd silnikowy, na przykład ciągnik, traktor lub samochód ciężarowy. Są przyczepy z mechanicznym oraz z chydraulicznym napędem na jedną lub kilka osi. W przeciwieństwie do naczepy cała waga przyczepy jest całkiem rozdzielana pomiędzy czterema kołami za pomocą ramy-oparcia. Przyczepa łączy się z ciągnikiem lub ciężarówką za pośrednictwem otworu i zaczepy (na przykład system haka i pętli).

Jak i zaczepę, przyczepę można podzielić na dwie części: platformę ruchomą oraz platformę ładującą. Pierwsza składa się z podwozia czyli ramy i jednej albo kilku osi.

Platforma ładująca ma dużo wariantów budowy w zależności od celu zastosowania: przyczepy pokładowe, przyczepy-wywrotki, cysterny, naczepa-furgon, naczepa-plandeka, specjalne naczepy.

Platformy ładujące są dwóch typów: otwarte i zamknięte. Otwarte to pokładowe typu podwozia, wywrotki oraz specjalnej platformy do przewozu techniki. Robiono je z materiału odpornego na uderzenia i zużycie, naprzykład ze stali lub twardych gatunków drewna. Szczególną trwałość na uszkodzeniA muszą mieć nizkopokładowe platformy, przeznaczone do przewozu ładunków o wielkim rozmiarze lub wadzie, naprzykład koparek i spycharek ( buldożerów). Zamknięte platformy składają się z ramy-oparcia wykonanej z drewna, metału lub plastiku. Rama okłada się plandeką, stałą, arkuszami z tworzywa sztucznego dla ochrony ładunku. Dla zwiększenia efektu izotermicznego wykorzystywano materiały izolacyjne oraz materiały trwaŁe odporne na zużycie, sandwich-panele. Ponadto , przyczepy wyposażone w urządzenia chłodnicze.

Węwnątrz zadaszonej platformy mogą być zamontowane urządzenia fiksacyjne, naprzykład kotwa montażowa lub kotwica, urządzenia załadunku oraz rozładunku, oparcia wewnętrzne do wielostopniowego układania ładunków. Na platformę mogą być również montowane zbiorniki do transportu paliw, płynów niebezpiecznych (amoniak) i napojów.Przyczepe mogą być przystosowane do kompleksów mieszkalnych lub laboratoriów, wyposażone w system ogrzewania, zaopatrzenia w wodę, transforamtorów elektrycznych, wentylacji i inne.

Produkcją przyczep i naczep zajmuje się jedna firma. Zazwyczaj oni opracowują i montują produkt z wykorzystaniem materiałow firmy, która specjalizuje się w podwoziach, zawieszeniu, materiałach izolacyjnych. Niektóre firmy same zajmują się opracowaniem podwozia ( na przykład Kögel, Schmitz)

Do przestrzegania bezpieczeństwa oraz wygody certyfikacji niektóre elementy przyczep (podwozie, zawieszenie, sprzęgła) są standaryzowane. Na europejskim rynku przyczep wiodące miejsce zajmują firmy Schmitz Cargobull, Kögel, Krone.

Czytaj