Leasing samochodow ciezarowych


< Leasing samochodow ciezarowych

Szczegolowo o leasingu sprzetu

Leasing — to zobowiazanie firmy-leasingodawcy kupic w swoja wlasnosc uzgodnione z leasingobiorca pojazdy i przekazac prawo do korzystania z nich w zamian za ustalone raty leasingowe z mozliwoscia ich wykupienia po zakonczeniu umowy za okreslona cene.

Jednym z najwazniejszych szczegolow leasingu jest to, ze wlascicielem przedmiotu leasingu zostaje leasingodawca do momentu wykupienia go przez leasingobiorce.

Schemat standardowy transakcji leasingowej przewiduje trzy strony biorace w niej udzial: sprzedawca pojazdu, leasingodawca kupujcy ten pojazd i dajacy go w uzytkowanie leasingoborcy i sam leasingobiorca.

W przypadku leasingu ma znaczenie wartosc poczatkowa sprzetu (koszt zakupu pojazdu przez leasingodawce, na podstawie ktorego beda naliczane raty leasingowe) i calkowita wartosc umowy (suma oplat leasingowych na rzecz firmy leasingowej: oplata wstepna, miesieczne raty leasingowe, wartosc koncowa). Umowa leasingowa zawsze ma pewny okres trwania, zaczynajacy sie od momentu otrzymania w uzycie pojazdu przez kupujacego i konczacy sie w momencie pelnego rozliczenia lub wyplaty wartosci koncowej.

Dlaczego leasing jest korzystny dla wszystkich stron? Dla kupujacego pojazdy ciezarowe leasing jest korzystny w celu zaoszczedzenia srodkow obrotowych, pozwala to nie wyjmowac z obrotu znaczna kwote i jednoczesnie swobodnie korzystac z przedmiotu leasingu, placac tylko uzgodniona zaliczke.

Dla firmy leasingowej sens komercyjny leasingu w tym, ze ona kupuje pojazd i od razu wypozycza go kupujacemu w cenie zakupu do tego dostaje wynagrodzenie – odsetki leasingowe. Na przyklad, kupujacy znalazl sprzedawce sprzetu i umowil sie o kupnie ciezarowki z przyczepa wartoscia 100.000 Euro. Firma leasingowa kupuje ta ciezarowke na swoja wlasnosc za pewna kwote i wypozycza kupujacemu na warunkach zaliczki 40 % i comiesiecznej raty 2200 Euro w ciagu 36 miesiecy, wartosc koncowa – 0. Kupujacy natychmiast dostaje w korzystanie nowy pojazd o wartosci 100.000 Euro, placi za nia firmie leasingowej tylko zaliczke 40.000 Euro i comiesiecznie 2200 Euro w ciagu 36 miesiecy. W wyniku przez 3 lata firma leasingowa inwestujac 100.000 Euro, dostanie w sumie 119.200 Euro (40.000 zaliczka + 2200*36 miesiecy), kupujacy zas poczatkowo placac tylko zaliczke 40% korzysta z pojazdu w ciagu 3 lat i po dokonaniu wszystkich platnosci dostaje pojazd na swoja wlasnosc.

W ten sposob, wynagrodzenie leasingowe – to faktycznie odsetki od kredytu klienta.

Wszystkie platnosci leasingowe lacza amortyzacje (tzn. wartosc poczatkowa jest podzielona na pewne kwoty i terminy platnosci) i wynagrodzenie leasingowe. Platnosci leasingowe sa dokonywane zgodnie z harmonogramem platnosci leasingowych (moga byc rowne, malejace, rosnace itd., w zaleznosci od umowy miedzy firma lesingowa i kupujacym). Przedmiot leasingu w czasie trwania umowy leasingu nie podlega ponownej ocenie.

W zaleznosci od celu wykorzystania przedmiotu leasingu wyrozniaja sie rodaje leasingu:

 1. Leasing finansowy – opisany wyzej, polega na splacie kosztow maszyny wzietej do wynajecia na czesci, podobnie do schematu rozlozenia na raty, ale obejmuje wyplaty odsetkowe raty leasingowej.
 2. Leasing zwrotny – przedmiot leasingu juz sie znajduje we wlasnosci klienta, ktory sprzedaje ten przedmiot firmie leasingowej i wynajmuje ten sam przedmiot u firmy leasingowej kupujac go po ukonczeniu terminu wynajmu. Dla klienta to jest dobry sposob natychmiast dostac dodatkowe srodki obrotowe i jednoczesnie korzystac z przedmiotu leasingu.
 3. Leasing operacyjny – zwrot pewnej czesci (zazwyczaj nie wiecej niz 75 %) kosztow wlasnosci w okresie waznosci umowy i nastepny zwrot wynajmowanych aktywow po zakonczeniu czasu trwania umowy.

Leasing czy kredyt?

Ogolnie leasing jest podobny do kredytu, lecz glowna roznica przejawia sie w zrodle wyplaty odsetkow. Odsetki za korzystanie z kredytu bankowego sa wyplacane z zyskow firmy, a oplaty leasingowe zaliczaja sie w koszty produkcji, co jest bardzo korzystne dla kupujacego, poniewaz zmniejsza baze do obliczania podatkow.

Niektore istotne zalety leasingu w porownaniu z kredytem:

 • Nie ma potrzeby w kupnie sprzetu na wlasnosc, aby korzystac z niego i otrzymywac zyski;
 • Leasingobiorca znacznie minimalizuje opodatkowanie: raty leasingowe w pelnej kwocie zaliczaja sie w koszty produkcji. Rozmiar amortyzacji sprzetu jest okreslany na podstawie umowy pomiedzy uczestnikami transakcji leasingu;
 • Amortyzacja na przedmiot leasingu jest naliczana na pierwotna cene zgodnie z harmonogramem platnosci leasingowych natychmiast po otrzymaniu i rozpoczeciu eksploatacji Leasingobiorca, czyli sprzet dziala, tworzy fundusz amortyzacyjny i sama sie oplaca;
 • Mozliwosc «wolnej» amortyzacji pozwala na najbardziej szybkie odswiezenie floty firmy;
 • Do kosztow wlasnych zalicza sie wszystkie platnosci leasingowe, a nie tylko koszt sprzetu (jedyny wyjatek – wartosc wykupu, ktora jest wyplacana z zyskow przedsiebiorstwa, lecz czesto jest ona rowna 0);
 • Po uplywie terminu obowiazywania umowy leasingu przyspieszona amortyzacja sprzetu pozwala uwzglednic w bilansie leasingobiorcy w pelni amortyzowana wlasnosc;
 • Faktycznie rozlozenie na raty platnosci przejmowanego w leasing sprzetu daje mozliwosc inwestowania pozostalego kapitalu obrotowego w rozwoj firmy;
 • Elastyczny system tworzenia harmonogramu rat leasingowych pozwala dostosowac platnosci do indywidualnych potrzeb kazdej firmy z uwzglednieniem rzeczywistych wplywow srodkow pienieznych. Raty leasingowe sa kosztami leasingobiorcy, ktore sa wziete pod uwage przy opadatkowaniu w czasie ich wyplaty. Zmniejszajac lub zwiekszajac platnosci leasingu przy sporzadzaniu harmonorgamu platnosci, leasingobiorca moze w potrzebnym okresie zwiekszyc lub zmniejszyc platnosci.
 • Czas trwania umowy leasingu moze byc dluzszy niz zwykly okres udzielana kredytow bankowych;
 • Przedmiot leasingu nie moze byc zatrzymawy z powodu problemow finansowych, poniewaz on wlasciwie jest wlasnoscia firmy leasingowej.
 • Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, obowiazkowym przy kazdym kredytowaniu.
 • Procedura realizacji transakcji leasingu jest uproszczona w porownaniu z kredytem bankowym.
 • Mozliwosc stopniowej oplaty podatku VAT w skladzie rat leasingowych i mozliwosc potracenia podatku VAT, w przeciwienstwie do pozyczek.

Etapy realizacji transakcji leasingu

Leasingobiorca Leasingodawca
Pierwszy etap

Wybor przedmiotu leasingu i Dostawcy

Wybor leasingodawcy i zapytanie o warunkach leasingu

Wstepna ocena przedmiotu leasingu, przygotowanie warunkow leasingu.

Przygotowanie wniosku o leasing i przedstawienie naleznych dokumentow.

Przyjmowanie wniosku i weryfikacja wymaganej dokumentacji.

Drugi etap

Zawarcie i podpisanie umowy kupna-sprzedazy i umowy leasingu finansowego. W razie potrzeby zawiera sie umowa ubezpieczenia.

Trzeci etap

Oplacanie zaliczki na podstawie umowy leasingu.

Oplacanie pelnej wartosci przedmiotu leasingu na podstawie umowy kupna-sprzedazy z Dostawca.

Odbior przedmiotu leasingu na podstawie umowy kupna-sprzedazy i przekazywanie go Leasingobiorcy.

Czwarty etap

Oplacanie rat leasingowych i wartosci wykupu w terminach, przewidzianych harmonogramem rat leasingowych.

Monitorowanie wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy leasingu i zalatwienie praw wlasnosci leasingobiorcy po wykonaniu wszystkich platnosci przewidzianych umowa.Terminy stosowane w leasingu

Amortyzacja – to zuzycie srodkow trwalych w wyrazeniu pienieznym w trakcie ich uzycia. Amortyzacja przyspieszona — przenoszenie wartosci srodku trwalego na koszty za okres krotszy niz okres rzeczystego uzytkowania.

Broker leasingowy – firma posredniczaca, ktora dzieki znajomosci rynku uslug leasingowych, kontaktom z firmami i dostawcami leasingowymi otymizuje i przyspiesza komunikacje pomiedzy uczestnikami transakcji leasingowej.

Harmonogram rat leasingowych – uzgodniona przez leasingodawce i leasingobiorce kolejnosc wyplat za leasing. Zawiera daty i kwoty rat leasingowych.

Leasing czesciowy – leasing, przy ktorym na leasingodawce przypisane tylko poszczegolne funkcje obslugi wlasnosci.

Leasing finansowy – forma leasingu, przy ktorej platnosci leasingowe w okresie leasingu zapewniaja leasingodawcy zwrot nie mniej niz 75 % wartosci przedmiotu umowy leasingu niezaleznie od tego, bedzie transakcja zakonczona wykupem przedmiotu leasingu lub jego zwrotem leasingodawcy.

Leasing mokry – rodzaj leasingu, przy ktorym leasingodawca oprocz konserwacji sprzetu dostarcza rowniez surowce, swiadczy uslugi w zakresie przygotowania specjalistow do pracy na odpowiednim sprzecie.

Leasing odnawialny – forma leasingu, przy ktorej po ukonczeniu okresu waznosci umowa ulega przedluzeniu na nastepny okres, przy tym przedmioty leasingu zostaja zastapione na lepsze.

Leasing operacyjny – forma leasingu, przy ktorym oplaty leasingowe w okresie leasingu zapewniaja leasingodawcy zwrot mniej niz 75 % wartosci przedmiotu leasingu; po ukonczeniu okresu leasingu leasingobiorca zwraca leasingodawcy przedmiot leasingu.

Leasing zwrotny – forma leasingu, przewidujaca ze leasingobiorca sprzedaje swoja wlasnosc leasingodawcy, ktory z powrotem oddaje ja do wynajecia. Dokonuje sie to w celu uzyskania biezacych srodkow finansowych lub zmiany struktury aktywow.

Leasing – rodzaj dzialalnosci inwestycyjnej, przy ktorej nabywa sie wlasnosc i przekazuje sie ja na podstawie umowy leasingu osobom trzecim za pewna oplate na pewny okres czasowy.

Leasingobiorca – firma lub osoba fizyczna, odbierajaca przedmiot leasingu w czasowe uzytkowanie na podstawie umowy leasingu.

Leasingodawca – firma, przekazujaca wedlug umowy leasingu specjalnie w tym celu zakupiony przedmiot leasingu.

Obiekt leasingu – wszelkie ruchomosci i nieruchomosci, ktore moga byc przekazane w leasing wedlug prawa. Przedmiot leasingu jest wlasnoscia leasingodawcy podczas trwania umowy leasingu.

Okres leasingu – liczony od momentu rzeczyswistego przekazania leasingodawca leasingobiorcy obiektu leasingu. Zasady, warunki i terminy dokonywania platnosci leasingowych okreslone w umowie leasingu.

Procent wzrostu w leasingu – stosunek kwoty nadplaty na podstawie umowy leasingu do kosztow wartosci leasingowej.

Sprzedawca (dostawca) – osoba fizyczna lub prawna, ktora sprzedaje leasingodawcy przedmiot leasingu.

Subleasing – forma leasingu, przy ktorej leasingobiorca za zgoda leasingodawcy przekazuje obiekt leasingu innym leasingobiorcom w nastepne korzystanie.

Umowa leasingu – umowa miedzy leasingodawca i leasingobiorca o ustalenie praw i obowiazkow w sprawie nabycia na wlasnosc leasingodawca okreslonego leasongobiorca obiektu.

Wartosc leasingu – laczna kwota nadplaty za caly czas trwania umowy leasingu.

Wartosc przedmiotu leasingu – wartosc przekazanego w leasing przedmiotu, uzgodniona przez leasingodawce i leasingobiorce w celu obliczenia platnosci leasingowych.

Wartosc rezydualna – roznica pomiedzy wartoscia obiektu leasingu wedlug umowy a wartoscia amortyzacji, naliczonej za okres umowy leasingu.

Wartosc umowy leasingu – calosc wszystkich platnosci leasingowych i wartosci wykupu obiektu leasingu.

Wartosc wykupu – wartosc wykupu przedmiotu leasingu po splaceniu rat leasingowych, uzgodniona przez leasingodawce i leasingobiorce. Moze byc zerowa.

Wynagrodzenie (dochod) leasingodawcy – oplata za uslugi leasingodawcy wedlug umowy leasingu.

Zaliczka — pierwsza leasingowa wyplata, uiszczana leasingobiorca w momencie zawarcia umowy leasingu.


Leasing: pytania-odpowiedzi

Czym jest przyspieszona amortyzacja?

To jest zuzycie przedmiotu leasingu w trakcie jego eksploatacji, wyrazone w ksiegach rachunkowych. Wartosc amortyzacji przedmiotu leasingu reguluje sie umowa leasingu w porozumieniu miedzy leasingodawca a leasingobiorca.

Jakie sa podstawowe warunki umowy leasingu?

Podstawowymi warunkami umowy leasingu sa:

 • przedmiot leasingu: jego nazwa, ilosciowe i inne charakterystyki, ktore pozwalaja ustalic co zostanie przekazane w leasing;
 • wskazanie strony, dokonujacej wyboru przedmiotu leasingu i sprzedawcy;
 • wartosc przedmiotu leasingu wedlug umowy;
 • wysokosc lub zasady ustalania wysokosci, sposobu i czestotliwosci platnosci leasingowych zgodnie z warunkami umowy;
 • wartosc umowy leasingu lub zasady jej ustalenia;
 • warunki terminu leasingu.

< Leasing samochodow ciezarowych

Komentarze

Klikając dowolny link na tej stronie, potwierdzasz swoją zgodę i pozwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzenia. Ma to na celu polepszenie i personalizację korzystania z tego portalu, naszych innych stron i stron zewnętrznych reklamodawców, którzy z nami współpracują. Nasze firmy partnerskie mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu lub używać podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.